+359 876 15 91 91
Направи запитване

Ние от верига бензиностанции Phoenix Petrol ви предлагаме втечнен пропан-бутан (Liquefied Petroleum Gas, LPG), който представлява комбинация от два летливи въглеводорода - пропан и бутан. Този вид гориво се получава по време на рафинирането на нефта или природния газ и е изключително леснозапалим. Специфичният състав на LPG може да бъде само пропан (C3H8), само бутан (C4H10) или смес от двете вещества, като съотношението между тях може да варира в зависимост от сезона. Важно е да се отбележи, че пропан-бутанът няма характерен мирис, но се ароматизира допълнително с етилмеркаптан, който има сходна миризма с аромата на чесън, с цел да бъде лесно откриваем в случай на течове или аварии.

Пропан-Бутан: Предимства

Компания Phoenix Petrol предоставя на своите клиенти възможността да се възползват от уникалното предложение за качествен пропан-бутан на ниски цени. Този втечнен петролен газ, известен като LPG, се използва като алтернатива на обичайния бензин за двигатели с вътрешно горене. Той притежава редица предимства, които го правят привлекателен избор за мнозина.

  • На първо място, качествения пропан-бутан не е отровен и не предизвиква корозия на двигателя.
  • Имате по-продължителен интервал за смяна на маслото и по-дълъг живот на двигателя.
  • Пропан-бутанът има по-високо октаново число и осигурява по-чисто изгаряне, без да отделя сажди, както дизелът например.
  • Опазване на околната среда: Пропан-бутанът има по-малък отрицателен принос за парниковия ефект в сравнение с другите видове горива като бензин и дизел.
  • Икономичност: Въпреки че разходът на гориво може да бъде по-висок поради по-ниската му енергийна стойност, това се компенсира от ниската цена на LPG, което води до икономия за потребителите.

Рентабилността, която тази алтернатива предоставя на водачите, заедно с екологичните ползи за околната среда, допринасят за увеличаване на търсенето и използването на LPG.

Пропан-бутанът LPG е газообразен при нормални температури и атмосферно налягане, но се доставя втечнен от бензиностанции Phoenix Petrol. Важно е да се отбележи, че налягането при което LPG се превръща във втечнена форма варира в зависимост от състава и температурата. Особеностите на пропан-бутанът, включително съотношението между обемите на изпарения газ и втечнения газ, са регулирани от състава, налягането и температурата. Това гориво предлага множество предимства и е отличен избор за автомобилни двигатели.

За повече информация се свържете с нас на: +359 876 15 91 91